Áfsz - Lézervágott

Rendelésem:
Különleges, egyedi,
ajándékok, használati tárgyak
akár az ön ötleteivel kiegészítve.
Tartalomhoz ugrás
Általános Szerződési Feltételek
A fogyasztó, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (vevő) és a vállalkozás (eladó) közötti szerződések részletes szabályairól.
Örülünk, hogy megtisztelt jelenlétével a www.lezervagott.hu honlapon!
Kérjük, az alábbiakat legyen szíves alaposan átolvasni, hiszen számunkra fontos, hogy ön tisztában legyen jogaival és a Vállalkozó, Szolgáltató valamint Ön, mint Vevő, Ügyfél között létrejövő szerződéses jogviszony tartalmával!
A honlapunkon találkozhat különböző ajándéktárgyakkal apróbb használati eszközökkel, díszekkel, kézműves termékekkel. Mindez akár lehet az ön egyedi igényeinek kialakítva vagy csak is önnek tervezve, kivitelezve.
Fontos az alábbi ÁSZF részletes átolvasása, hisz ön a vásárlás végén elfogadja a szerződés feltételeit, ami így létrejön a két fél között.
Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (továbbiakban: Szabályzat) a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő, mely Szabályzatot a Vevő a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével szintén elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen ÁSZF dokumentum és a megkötendő szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a szerződés ráutaló magatartás útján kerül megkötésre.
Ha a jelen ÁSZF bármely tartalmi elemével, a termékekkel, a honlappal, a Vállalkozásunkkal, a vásárlás részleteivel kapcsolatban problémája, kérdése merül fel, kérjük, keressen minket elérhetőségeink bármelyikén. Természetesen egyedi igények kiszolgálására is nyitottak vagyunk, így e tárgyban is várjuk megkeresését elérhetőségeink bármelyikén!
Eladó (vállalkozó) adatai, elérhetőségei
Név: Retro-Centrál Kft.
Székhely: 6500, Baja Varsa utca 3.
Levelezési cím: 6500, Baja Varsa utca 3.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Törvényszéki Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 03-09-118249/18
Adószám: 11792335-1-03
Képviselő: Borsné Vörös Zsuzsanna
Telefonszám: +36 20 212-7072
e-mail: info@lezervagott.hu
Honlap:http://www.lezervagott.hu
Tárhelyszolgáltató adatai
Tárhelyszolgáltató megnevezése: UNAS Online Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: H-9400 Sopron, Kőszeg utca 14.
Tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetősége: unas@unas.hu
Bevezető rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, különösen a következő jogszabályok vonatkoznak (vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók):
-        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
-        az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
-        a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
-        az Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet.
-        1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, illetve Eladó és Vevő között létrejövő szerződésekre a magyar jogot kell alkalmazni, így a magyar joghatóságok eljárásai alá tartoznak felek. A Vállalkozónak nincs a 2008. évi XLVII törvény szerinti magatartási kódexe.
ÁSZF hatálya, Eladó és a Vevő között létrejövő Szerződés
Vevő: Az a felhasználó természetes személy, aki (a Honlapon regisztrál és/vagy) a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel, vásárol.
Jelen ÁSZF 2018. Január hó 1. napjától hatályos, annak visszavonásáig a Vállalkozó weblapján (http://lezervagott.hu/) és aldomainjein létrejövő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó – a vonatkozó jogszabályi keretek között - jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítások a honlapon történt megjelenéstől érvényesek.
A www.lezervagott.hu weboldal látogatója, amennyiben belép a webshop weboldalra (akár regisztrált akár nem regisztrált Vevője a webshopnak) az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések és az ÁSZF nyelve a magyar, és ezek nem minősülnek írásbeli szerződésnek (kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre), valamint utólag nem hozzáférhetők (nem kerülnek iktatásra Eladó által).
A létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és az Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre az Eladó és a Vevő egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A Vevő az eladó által üzemeltetett internetes áruházban (más néven webáruház, webshop,) virtuális módon, kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket.
A „virtuális bevásárlás” folyamata magában foglalja
 • a honlapon megjelenített árukatalógusban való     böngészést,
 • a termékek kiválasztását és kosárba helyezését,
 • a kosár tartalmának frissítését és törlését,
 • a teljesítési és szállítási feltételek     kiválasztását,
 • a pénztárban való fizetést,
 • a megrendelés leadását, valamint
 • a szolgáltatótól a megrendelésre küldött     visszaigazolást is.
Természetesen e távollévők között megkötött szerződések, érvényesek lesznek, hiszen az európai uniós és a magyar jogszabályok is érvényesnek tekintik az online úton megkötött szerződéseket, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén.
Megvásárolható termékek köre
A www.lezervagott.hu honlapon megjelenített termékcsoportok alatt feltüntetett termékek a következőképpen rendelhetők, illetve vásárolhatók meg:
 • online módon,
 • elektronikus üzenetben,
 • telefonon.
A vételár nem minden esetben a kiválasztott termék mellett a webhelyen feltüntetett ár (melynek Áfa tartalma nincs mivel vállalkozásunk alanyi adómentes tehát Áfa nélkül állít ki számlát) az árról a megrendelést követően tájékoztatjuk önt ami függ a darabszámtól illetve további szolgáltatások igénybevételétől. A vételár mindig Forintban értendő a feltüntetett, kialkudott áron kívül a termék illetve szolgáltatás megvásárlásával és a vételár megfizetésével kapcsolatban egyéb díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget a vállalkozó nem számít fel. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költéségét, melyet a felhasználó visel. A csomagolásért külön díjat nem számítunk fel.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruházban
feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül a nem csak regisztrált ügyféltől akkor fogadja el, ha az ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul és pontosan kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Telefonos megrendelés lehetősége de bizonyos esetekben kérnénk elektronikus írásbeli megkeresést. A szolgáltató nem vonható felelősségre amennyiben az ügyfél regisztráltként tünteti, fel magát a megrendelés során s valójában azt elmulasztja, nem teszi meg.
A webáruházban Eladó a termékekről az alábbi információkat jeleníti meg: termék neve, ha szükséges súlya, leírása, méretei, valamint a termékekről fotót jelenít(het) meg, mely fotók eltérhetnek a valóságos termék megjelenésétől azok jellegénél fogva.
REGISZTRÁCIÓ ami egyenlőre nem lehetséges
A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. Az adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós név e-mail cím és egy választott jelszó, továbbá szállítási és számlázási név, cím megadása szükséges) . Az Ügyfél a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte elolvasta és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adataim linkre kattintást követően van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Web áruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. profil szerkesztése vagy termék törlése a kosárból a „Kuka” ikonra kattintva).
A felhasználóm a webhely használata során nem jogosult a szolgáltató által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.
Regisztrációjára haladéktalanul visszaigazolást küldünk az Ön által megadott email címre, mely a regisztráció elfogadását jelenti. Amennyiben regisztrációját az elküldéstől számított 48 órán belül nem igazoljuk vissza, a regisztráció nem jött létre.
Rendelés menete
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Vevőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. (A termék fényképeken esetlegesen szereplő kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.)
(Amennyiben Vevő nem talál valamilyen terméket, akkor az oldalon elhelyezett keresőbe a kereső szót kell csak megadnia, és ha valamely termék megfelel a megadott kifejezésnek, akkor a rendszer azt megjeleníti.)
A „Kosárba” felirat mellett található négyzetbe kell beírni a darabszámot, amennyit szeretne az adott termékből megrendelni, majd a „Kosárba” feliratra kattintva a terméket a kosárba helyezheti.
Ekkor felugrik egy ablak melyen „Kosár megtekintése” ikonra kattintva megjelenik a kosár teljes tartalma.(A kosár tartalmát természetesen az oldal jobb felső sarkában található "Kosár" ikonra kattintva is megjelenítheti.)
A kosárba tett termékek e pontokon módosíthatók, vagyis az, hogy milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve arra is van lehetősége, hogy törölje az adott tételt, vagy akár a kosár teljes tartalmát is.
Ha a megrendelését áttekintette és meg kívánja rendelni a kosárba tett termék(eke)t, kattintson a "Pénztár" gombra. Az oldalon az alábbiak jelennek meg:
 1. Számlázási cím
 2. Szállítási mód
 3. Fizetési mód
 4. Összegzés
Ezt követően a Vevőnek a termék szállításának a módját kell kitöltenie, mely jelen esetben MPL (posta futár) módot jelent. A szállítás költsége is itt kerül feltüntetésre.
A termék szállításának módja kitöltése után a Vevő kiválaszthatja a rendelkezésre álló fizetési módok közül, hogy Utánvéttel vagy Banki átutalással (a Eladó honlapon is megadott következő számlaszámára: 12067204-00763785-00100005) kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét, illetve itt tudja megadni a szükséges számlázási adatokat is.
Utolsó pontként megjelenítésre kerül a Vevő számára a vásárlás „Összegzése”, melyet áttekintve – ha a Vevő minden információt helyesnek talál - a „RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE” gombra kattintva tud beküldeni az Eladó részére. Ezen gomb lenyomásával Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után! A „Rendelés véglegesítése” gombra kattintás előtt még szükséges az „Elfogadom az Általános Szerződési feltételeket” felirat előtti kis négyzetre kattintani, csak így lehet a rendelést véglegesíteni.
Amennyiben Vevő már beküldte a rendelését és az visszaigazolásra is került és bármilyen okból módosítani kívánja azt, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot az Eladóval (rövid úton) e-mailen vagy telefonon és jelezze részére azon változásokat, melyeket szeretne rendelésén módosítani.
A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.
A Vevő által megrendelt termék(eke)t - ha a jelen szerződés szabályai szerint a Vevőt terhelő kiszállítási díj is megfizetésre került - ha bármilyen okból visszaküldi Eladónak az(oka)t, a szállítási díj a következők szerint alakul:
 • Amennyiben Vevő önhibáján kívüli okból cserét     kér: az ismételt kiszállítási díj Eladót terheli.
 • Amennyiben Vásárló pénzvisszafizetést kér: a     számlában szereplő végösszeg, azaz a vételár és a kiszállítási díj     visszatérítésre kerül, a visszaküldési díj azonban a Vevőt terheli.
 • Amennyiben Eladó tévedésből nem azt a     terméket/termékeket küldte el a Vevőnek, amelyet kiválasztott és     megrendelt, úgy Eladó fizeti az oda- és visszaszállítás díját is.
Amennyiben Vevő meggondolja magát, és másik terméket szeretne inkább vásárolni:
 • Ha eladó még nem postázta a csomagot, kicseréli a     terméket.
 • Ha eladó már postázta a csomagot, akkor a Vevő     viseli az összes (csomagonként számolt) kiszállítási díjat.
Adatbeviteli hibák korrekciója: eladó biztosítja, hogy megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Így felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Amennyiben Vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés az Ön által tett ajánlatnak eladó által történő elfogadásával jön létre.
A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor Vevő a megrendelését a web áruházon keresztül eljuttatja eladóhoz. A megrendelés akkor lép életbe, ha az Eladó    e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolja azt a megrendelés elküldését követően, legkésőbb 48 órán belül. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással! A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telített, illetve pl. beállítások miatt nem tud üzenetet fogadni.
Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Eladó azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról, információkról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
Házhozszállítás futárszolgálattal
Az MPL a küldeményt két alkalommal kíséri meg kézbesíteni az Ön részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 15 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, vállalkozásunk igyekszik a lehető leggyorsabban eljuttatni önhöz a megrendelt terméket. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni. A csomagoláson, terméken észlelt sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól, sérülés esetén pedig a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
A webhely üzemeltetésének befejezése
A vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, rövidebb hosszabb időre szüneteltesse, vagy végleg megszüntesse. Vállalkozó különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő a vállalkozó az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
A webhely üzemeltetésének befejezése esetén a vásárlók által már érvényesen megrendelt és a vállalkozó által elfogadott és visszaigazolt, valamint a vételár megfizetéssel teljesített termék megvásárlására vonatkozó szerződéseket Szolgáltató teljesíti, amennyiben annak technikai akadálya nem merül fel a webhely üzemeltetésének bejezése következtében. Akadály esetén Szolgáltató a szerződéskötés előtti állapotot visszaállítja Felhasználó befizetésének visszatérítésével.
Elállás joga
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek a szabályozásai értelmében Vevő a megrendelt termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a honlapon található „Elállási nyilatkozat minta” felhasználásával, vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. (Vevő az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja!) Jelen pontban foglalt tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 12 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Elállási tájékoztató
Elállási jog:
Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő
- egy termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
-  több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
-  több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
- termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”
Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:
olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, illetve, ha a termék megsérült az Ügyfél felbontotta, hogy az már eredeti állapotába nem hozható vissza valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Név: Retro-Centrál Kft.
Levelezési cím: 6500, Baja Varsa utca 3.
Képviselő: Borsné Vörös Zsuzsanna
Telefonszám: +36-20-212-70-72
e-mail: info@lezervagott.hu
Honlap:http://www.lezervagott.hu
Ebből a célból felhasználhatja az alább mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”
„Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;
„A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli”.
Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon – kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul – téríti vissza a termék árát a kiszállítási költséggel együtt.
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Retro-centrál kft Baja Varsa utca 3.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………..
Szerződéskötés időpontja /átvétele időpontja:
………………………………………………………………………
Termék/ek összesített ára:
………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve:………………………………………………………………………………….
A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………………….
A fogyasztó(k) telefonszáma:………………………………………………………………………..
Kelt:………………………………………  A fogyasztó(k) aláírása:
…………………………………..
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Retro-cenrtál kft. hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást, terméket a Retro-centrál Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti
Egyéb rendelkezések
Eladó kötelezettségei teljesítéséhez jogosult igénybe venni közreműködőt, melynek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.
Az Általános Szerződési Feltételek-Ben foglaltaknak, ha bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Eladó a jelen dokumentum alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Felelősség
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.
Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet.
Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Szerzői jogok
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, szöveget, fényképet egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
Panaszkezelés rendje, szabályai
Eladó és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A www.lezervagott.hu webáruház valamennyi megrendelését megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett kívánja teljesíteni. Ennek ellenére amennyiben Vevőnek panasza merül fel a szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatban. Úgy azt az Eladó e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti. A fentebb leírt elérhetőségek bármelyikén.
Panaszával fordulhat Vevő közvetlenül a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Telefon: +3676795710
Fax: +3676795721
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
Webhely: http://bkmkh.hu/kecskemeti_jarasi_hivatal/_kozlekedesi_es_fogyasztovedelmi_foosztaly/
Amennyiben vevő szóbeli panasszal él eladó felé:
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálnia eladónak, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan alább írtak szerint köteles eljárni.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a vevő neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a vevő panaszának részletes leírása, a vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a vevő aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Amennyiben vevő írásbeli panaszt tesz:
Az írásbeli panaszt eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett Eladó válaszában foglaltakkal, akkor a Vevő jogosult arra, hogy panaszával az alábbi területileg illetékes Békéltető Testülethez forduljon.
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.bekeltetes.hu oldalon.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: +3676501525, +36707028403
Fax: +3676501538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Webhley: http://www.bacsbekeltetes.hu
A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.
Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a http://www.bekeltetes.hu oldalon.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.
Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.
Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.
Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Telefon: +3676795710
Fax: +3676795721
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
Webhely: http://bkmkh.hu/kecskemeti_jarasi_hivatal/_kozlekedesi_es_fogyasztovedelmi_foosztaly/
Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet
Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   Webhely: http://www.naih.hu/
                                                             
A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató és Adatkezelési nyilatkozat. www.lezervegott.hu
(Hatályos: 2018. január hó 1. napjától)
Retro-centrál Kft, mint a www.lezervagott.hu  üzemeltetője teljes mértékben tiszteletben tartja a látogatók, vevők személyes adatait, és azok kezelése során a hatályos jogszabályi, adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el. A vevők által a regisztrációkor önkéntesen megadott személyes adatok köre (név, cím, stb.), illetve a megrendelések adatai a legnagyobb biztonsági előírások mellett, kizárólag a lezervagott.hu szolgáltatásainak teljesítése érdekében kerülnek felhasználásra.
Adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Retro-Centrál Kft.
Levelezési cím: 6500, Baja Varsa utca 3.
Képviselő: Borsné Vörös Zsuzsanna
Telefonszám: +36-20-212-70-72
e-mail: info@lezervagott.hu
Honlap:http://www.lezervagott.hu
Tárhelyszolgáltató megnevezése: Unas Online Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: H-9500 Sopron, Kőszegi út 14.
Tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetősége:  https://hosting.unas.hu Mail: unas@unas.hu
Vonatkozó jogszabályi háttér, különösen:
 • 2011. évi CXII törvény az információs     önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus     kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal     összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker.tv.)
Értelmező rendelkezések:
Az alábbi értelmező rendelkezések a 2011. évi CXII törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - alapján kerültek meghatározásra:
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatkezelés bemutatása:
Adatkezelő a regisztrációkor és/vagy a vásárláskor önkéntesen megadott személyes adatok körét - a legnagyobb biztonsági előírások mellett -, kizárólag a www.lezervagott.hu szolgáltatásainak teljesítése érdekében használja fel, az alábbi körben:
-regisztráció (név, email cím, telefonszám, jelszó)
-kapcsolattartás a regisztrált felhasználókkal (név, email cím, telefonszám)
-megrendelés, megrendelés visszaigazolása (név, email cím, szállítási cím, a megrendelt termék adatai)
-a termék kézbesítése (név, szállítási cím, telefonszám)
-számviteli célú számlamegőrzés (név, számlázási cím)
A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:
Adatkezelés célja, megnevezése: felhasználói fiók létrehozása a weboldalon
Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, jelszó
Érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett
Az adatkezelés jogalapja:Az Info. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis a személyes adatainak kezeléséhez az érintett hozzájárulása.
Adatok forrása: A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.
Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnéséig tart, így különösen a Regisztráció törléséig. (A regisztráció törlését Adatkezelőtől az info@lezervagott.hu email címe, illetve a 6500 Baja Varsa utca 3. levelezési címen bármikor kérheti az érintett.)
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: adatkezelő és munkatársai
A kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés célja, megnevezése: kapcsolattartás a regisztrált felhasználókkal
Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám,
Érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett
Az adatkezelés jogalapja: Az Info. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis a személyes adatainak kezeléséhez az érintett hozzájárulása.
Adatok forrása: A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.
Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnéséig tart, így különösen a Regisztráció törléséig. (A regisztráció törlését Adatkezelőtől az info@lezervagott.hu email címe, illetve a 6500 Baja Varsa utca 3. levelezési címen bármikor kérheti érintett.)
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: adatkezelő és munkatársai
A megrendelés, és visszaigazolásához kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés célja, megnevezése: a megrendelés felvétele és visszaigazolása
Kezelt adatok: név, email cím, szállítási cím, a megrendelt termék adatai
Érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett
Az adatkezelés jogalapja:Az Info. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis a személyes adatainak kezeléséhez az érintett hozzájárulása.
Adatok forrása: A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás (szerződés) teljesítéséig.(számlázásig) tart. Amennyiben vásárló regisztrált felhasználó akkor a Regisztráció törléséig . (A regisztráció törlését Adatkezelőtől az info@lezervagott.hu email címe, illetve a 6500 Baja Varsa utca 3. levelezési címen bármikor kérheti érintett.)
Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: adatkezelő és munkatársai
A termék kézbesítése, számviteli célú számlamegőrzés
Adatkezelés célja, megnevezése: Eladó részéről Vevő számára a megrendelt termék kiszállítása és számlázása teljesítése, online fizetés lebonyolítása
Kezelt adatok: név, email cím, szállítási cím, telefonszám, a megrendelt termék adatai, számlázási cím, online fizetés esetén a fizetéshez kapcsolódóan megadott adatok
Érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett
Az adatkezelés jogalapja: Az Info. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis a személyes adatainak kezeléséhez az érintett hozzájárulása.
Adatok forrása: A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás (szerződés) teljesítéséig (számlázásig) tart. Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: adatkezelő és munkatársai valamint a Magyar Posta Zrt MLP futárszolgálata munkatársai, az online fizetés esetében a számlavezető pénzintézet és munkatársai a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzatra figyelemmel.
A Magyar Posta Zrt MLP futárszolgálata munkatársai, az online fizetés esetében a számlavezető pénzintézet – adatfeldolgozóként a fent részletezettek szerint - kizárólag a kézbesítés (szállítás) illetve elektronikus fizetés lebonyolítása érdekében jár el.
Cookie szabályzat:
A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a mi oldalaink is használnak cookie-kat (sütiket). A weboldal cookie adatkezelése körében - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 20. § (1) bekezdésére, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére kiemelt figyelemmel – az alábbi tájékoztatást adjuk:
Az adatgyűjtés ténye: a weboldalunk használatakor a böngésző cookie-kat, vagyis kis adatfájlokat, helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén.
A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre: a weboldal valamennyi látogatója, felhasználója
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás (csak az érintett előzetes tájékoztatása szükséges) nem kell, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a vonatkozó jogszabályi alapelvek és jelen tájékoztatóban foglaltak tiszteletben tartásával
A cookie vagy süti: A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Ezek pl. információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat!  A honlap megnyitásakor felugró ablakra kattintással fogadhatja el a tájékoztatást, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy a weboldal használát megkönnyítsük és elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, (nevet, címet, e-mail címet, stb). Amennyiben mégse szeretné, hogy a böngészője tároljon cookie adatokat, kapcsolja ki a böngésző beállításai alatt. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.
Megkülönböztetünk belső sütiket és külső sütiket:
A belső sütiket a meglátogatott internetes oldal helyezi el, és kizárólag az adott oldal tudja olvasni.
A külső sütiket különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el. PL: A meglátogatott internetes oldalakon beágyazott tartalom is lehet (például a YouTube-ról), és előfordulhat, hogy ezek az internetes oldalak saját sütiket helyeznek el, vagy a Google Analytics segítségével mérjük az oldal látogatóit, ami szintén használ saját sütiket.
 • Az adatgyűjtés célja és időtartama:
Az általunk használt belső cookie-k (sütik):
Session cookie: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Név: CAKEPHP
Lejárati ideje: A böngésző bezárásával megszűnik, nyitott böngésző esetén pedig 3 óra múltán, ha nem használtuk a weboldalt.
Az általunk használt külső cookie-k (sütik):
Google Analytics cookie: Segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A rendszer használ Google cookie-at. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
További
információ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Facebook cookie: a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com) További információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Egyéb cookie-k:
Google AdWords cookiek: A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak     ismertetése:
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatja” Részletesebb információkat itt találhat: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
A letöbb böngészőbe itt tudja kezelni a cookie-kat.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=hu_HU
Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/196955/how-to-set-and-customize-cookies-settings-in-internet-explorer-5
Az fentiek alapján a www.lezervagott.hu üzemeltetője az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a honlapon történő regisztráció, illetve vásárlás során feltöltésre kerül.
 1. Adatbiztonság:
Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tehát bizalmasan kezeljük és illetéktelen személyeknek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk. Bármely vásárló által megadott személyes adatot kizárólag az adott vásárló módosíthatja a webáruház megfelelő oldalán, amelyet bármikor megtehet. A megadott adatok tartalmáért, azok valósággal egyezőségért felelősséget nem vállalunk.
Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált megrendelőink adatait más adatbázissal nem kapcsoljuk össze, a megrendelők által megadott személyes adatokat nem fejtjük vissza, azok tekintetében semmilyen elemzést, rendszerezést nem alkalmazzuk.
Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált megrendelőink adatait minden esetben csak a regisztráció esetleges törléséig tároljuk. (A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.)
A regisztráció törlése a következő módon lehetséges: a törlési igény jelzése az info@lezervagott.hu e-mail címen.
A www.lezervagott.hu  oldalai megtekinthetők anélkül, hogy a látogató bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról.
Nagyon fontos weboldalunkon egyenlőre regisztráció nélkül tud csak vásárolni regisztrációra nincs lehetőség. Minden vásárlásnál felvesszük önnel a kapcsolatot, s egyeztetünk a megrendelés teljesítéseinek részleteiről. Adatait nem tároljuk a későbbiek során sem.
Köszönettel lezervagott.hu csapata
Vissza a tartalomhoz